Quảng Trị: Phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã trước năm 2040

(Xây dựng) – Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký và ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2040, định hướng đến 2050.

 

Quảng Trị: Phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã trước năm 2040
Mô hình cảng biển Mỹ Thủy, Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị thuộc địa bàn của huyện Hải Lăng.

Mục tiêu của Quyết định phê duyệt nói trên là cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng; Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Trị thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cụ thể hóa quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị và mục tiêu xây dựng các huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu, Nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn 2025 - 2030, trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị; Là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực, phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã Hải Lăng trước năm 2040, đạt đô thị loại IV.

Đồng thời, quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Hải Lăng gắn liền với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; Bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Xây dựng các đô thị mới theo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Trị; Xây dựng hình thành mạng lưới các thị tứ, trung tâm cụm xã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng; Xác định các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn, khu chức năng đảm bảo phát triển hài hòa, đồng bộ.

Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng, đó là dân số Hải Lăng đến năm 2030 đạt khoảng 103.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 20.000 người; đến năm 2040, dân số đạt khoảng 132.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 66.000 người; đến năm 2050, dân số đạt khoảng 157.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 91.000 người. Tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế đến năm 2030 chiếm khoảng 57% dân số, đến năm 2040; tổng lao động chiếm khoảng 62%; đến năm 2050, tổng lao động chiếm khoảng 67%. Dự báo quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 1.600ha; đến năm 2040, đất xây dựng đô thị (nội thị) khoảng 8.700ha.

Về phân vùng phát triển không gian, quy hoạch định hướng phân thành 3 vùng phát triển không gian, bao gồm vùng 1 (vùng gò đồi), gồm một phần các xã: Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh và phần phía Tây thị trấn Diên Sanh. Định hướng phát triển, đó là bảo vệ đầu nguồn, khôi phục sinh thái, tăng độ che phủ, phát triển lâm nghiệp bền vững và du lịch sinh thái, chú trọng vai trò an ninh quốc phòng và văn hoá xã hội.

Vùng 2, vùng đồng bằng, trong đó vùng đồng bằng cao từ Quốc lộ 1 đến đường bộ cao tốc, tại khu vực địa hình cao tại phía Tây thị trấn Diên Sanh và tại một số khu vực giáp phía Tây đường bộ cao tốc, bao gồm một phần các xã: Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Định, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh và phần phía Đông thị trấn Diên Sanh. Định hướng phát triển: Tập trung phát triển kinh tế và đô thị tại khu vực giáp Quốc lộ 1. Ưu tiên và khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ có yêu cầu quỹ đất lớn dọc các tuyến Đông - Tây và dọc theo đường bộ cao tốc. Vùng đồng bằng thấp, bao gồm một phần các xã: Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải Quy, Hải Hưng, Hải Định, Hải Phong và phần phía Đông các xã Hải Trường, Hải Sơn; định hướng phát triển duy trì sinh thái nông nghiệp - hỗ trợ trữ nước trong mùa lũ; kết nối và nâng cao chất lượng môi trường sống của các cộng đồng dân cư hiện hữu, kết nối thành mạng lưới đan xen trong cảnh quan nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng trũng và du lịch khai thác cảnh quan nông nghiệp.

Vùng 3,vùng ven biển bao gồm các xã: Hải An, Hải Khê và một phần các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương; định hướng phát triển đó là thực hiện các dự án động lực quan trọng theo định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam gồm các ngành, lĩnh vực như sản xuất năng lượng, thương mại dịch vụ, giao thương quốc tế và cảng biển nước sâu, logistics; xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hướng hiện đại, kiến trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo an toàn môi trường.

Cùng với đó, định hướng phát triển hệ thống đô thị, cụ thể đến năm 2030 có 2 đô thị loại V đô thị Diên Sanh, đô thị La Vang và 1 khu vực phát triển đô thị (khu vực phát triển đô thị Hải Chánh); trong đó, phát triển đô thị Diên Sanh hướng tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện…

Trong định hướng phát triển không gian vùng còn có những định hướng như: Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn; định hướng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; định hướng phát triển khu kinh tế; định hướng phát triển du lịch; định hướng khu vực bảo tồn; định hướng phát triển nông nghiệp.

UBND huyện Hải Lăng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quyết định được duyệt, công bố công khai rộng rãi, đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Hữu Tiến


Nguồn : baoxaydung.com.vn - 12-09-2023

202 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL