Thừa Thiên - Huế: Công nhận 2 đơn vị đạt tiêu chí đô thị loại V

(Xây dựng) - UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận đô thị mới Thanh Hà (huyện Quảng Điền) và đô thị mới Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đạt tiêu chí đô thị loại V.

 

Thừa Thiên - Huế: Công nhận 2 đơn vị đạt tiêu chí đô thị loại V
Đô thị mới Thanh Hà, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) vừa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V.

Qua đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị Thanh Hà (huyện Quảng Điền) có tổng số điểm đạt 80,57/100 điểm và đô thị Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tổng số điểm đạt 82,71/100 điểm, đảm bảo đủ điều kiện nâng cấp xã lên đô thị loại V. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND và 258/QĐ-UBND công nhận đô thị mới Thanh Hà (huyện Quảng Điền) và đô thị mới Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đạt tiêu chí đô thị loại V.

Khi đô thị Thanh Hà và đô thị Vinh Hiền được công nhận đô thị loại V sẽ tạo cho xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) và xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) một khí thế mới nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sẽ góp phần nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 62-65% (theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030).

Thanh Ngân


Nguồn : baoxaydung.com.vn - 06-02-2023

259 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL