Sáp nhập toàn bộ TX Cửa Lò vào TP Vinh; thành lập mới 44 xã, phường, thị trấn

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh.

 

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; thành lập mới 44 xã, phường, thị trấn - Ảnh 1.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp cho ý kiến vào Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh 

Ngày 5/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp cho ý kiến vào Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định trong giai đoạn 2023 - 2025, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Theo quy định trên, Nghệ An có 1 đơn vị cấp huyện chưa đạt 70% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số thuộc diện sắp xếp là thị xã Cửa Lò. Bên cạnh đó, Nghệ An có 89 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp, trong đó có 79 xã, 4 phường, 6 thị trấn.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; thành lập mới 44 xã, phường, thị trấn - Ảnh 2.

Sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh.

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã Cửa Lò sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số vào thành phố Vinh theo Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Đối với cấp xã, có 89 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp, trong đó có 66 đơn vị không đủ tiêu chuẩn đã được UBND các huyện, thành, thị xây dựng phương án sắp xếp; 23 đơn vị không đủ tiêu chuẩn nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do yếu tố đặc thù.

Bên cạnh đó, có 29 đơn vị hành chính liền kề đủ tiêu chuẩn nhưng thực hiện sắp xếp với đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn liền kề, trong đó có 26 đơn vị nhập toàn bộ, 3 đơn vị điều chỉnh một phần để phù hợp với địa giới hành chính.

Như vậy, toàn tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó 66 đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp đã được UBND các huyện, thành, thị xây dựng phương án và 29 đơn vị hành chính thuộc diện liền kề.

Sau sắp xếp thành lập 44 đơn vị hành chính mới, gồm 34 đơn vị hành chính xã và 3 phường, 7 thị trấn; trong đó có 15 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn; 29 đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn và xin áp dụng yếu tố đặc thù. Sau sắp xếp, Nghệ An còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện; 412 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại phiên họp, các huyện: Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương đã giải trình lý do việc những xã không đủ tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp do yếu tố đặc thù. Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá và Thể thao đã trao đổi, cho ý kiến vào phương án sắp xếp.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; thành lập mới 44 xã, phường, thị trấn - Ảnh 3.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ trình.

Trước hết, Nghệ An sẽ sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã Cửa Lò và 66 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn với 29 đơn vị hành chính cấp xã liền kề, thành lập 44 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã. 

Sau sắp xếp, trong 44 xã hình thành mới thì có 29 đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn, các địa phương cần tiếp tục rà soát để bổ sung các yếu tố đặc thù.

Đối với 23 xã đề nghị không sắp xếp, trong đó có 18 đơn vị đang quy hoạch đô thị, 5 xã còn lại có yếu tố đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ với nguyện vọng của các địa phương, song vẫn phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí và quy định tại Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh; thành lập mới 44 xã, phường, thị trấn - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương có đơn vị hành chính cấp xã đề nghị không sắp xếp phải rà soát kỹ, có phương án chứng minh đủ điều kiện về pháp lý, quy hoạch, tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cố gắng cùng thực hiện Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

Rút kinh nghiệm của đợt sắp xếp trước, bên cạnh sắp xếp đơn vị hành chính, các ngành, địa phương cần tính đến phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách và phương án sắp xếp tài sản công. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện phương án tổng thể để báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.


06-10-2023

192 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL