Quảng Ninh: Xây dựng thành phố Hạ Long là trung tâm động lực phát triển của tỉnh

(Xây dựng) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa họp chuyên đề về nhiệm vụ quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển đô thị thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã thống nhất chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

 

 

quang ninh xay dung thanh pho ha long la trung tam dong luc phat trien cua tinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa họp chuyên đề về xây dựng thành phố Hạ Long là trung tâm động lực phát triển của tỉnh (Ảnh: Thu Chung).

Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ hai địa phương hợp nhất làm một lấy tên chung là thành phố Hạ Long, địa phương có thêm những định hướng phát triển mới và phải giải quyết mâu thuẫn của 2 đồ án quy hoạch chung với thực tế quản lý phát triển đô thị. Với yêu cầu này, UBND tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lập đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến nay, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đã được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định. UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND thành phố Hạ Long, các ngành triển khai các công việc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long báo cáo đánh giá tình hình triển khai các quy hoạch đã có và các nội dung chính quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu của lập quy hoạch chung là xây dựng quy hoạch tổng thể thống nhất cho địa giới thành phố Hạ Long, nghiên cứu chiến lược phát triển mới và đề xuất giải pháp phát triển cụ thể cho khu vực vịnh Cửa Lục. Trong đó, mục tiêu cụ thể là nâng cao vai trò, vị thế của thành phố Hạ Long, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Phát triển thành phố theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm phát triển theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc. Xây dựng, phát triển Hạ Long trở thành thành phố du lịch văn minh, thân thiện với môi trường, là trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, công nghệ thông minh. Hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại 1; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, đồng bộ, phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng kết nối trong nước và quốc tế.

Chỉ đạo về nhiệm vụ quy hoạch, các nguyên tắc, định hướng chính trong quá trình nghiên cứu quy hoạch chung thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu khi xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 phải bám sát vào quan điểm, mục tiêu, định hướng về phát triển thành phố Hạ Long mới là lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất mô hình và cấu trúc phát triển đô thị theo mô hình đa cực, gắn với các hành lang phát triển gồm 5 cực phát triển (vịnh Hạ Long, vùng phía Đông, vùng phía Tây, vùng phía Bắc vịnh Cửa Lục, khu vực đồi núi phía Bắc); 1 hành lang ven vịnh Hạ Long và lấy vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cần nghiên cứu kỹ khu vực ven vịnh Cửa Lục để định hình hành lang giao thông, đô thị, kinh tế khu vực này.

Về phạm vi nghiên cứu là toàn bộ thành phố Hạ Long sau mở rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cần xác định rõ trọng tâm nghiên cứu là khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục và khu vực đồi núi phía Bắc của thành phố Hạ Long để tìm kiếm ý tưởng phát triển mới cho các khu vực vùng cao thành phố Hạ Long có động lực và thêm nguồn lực phát triển. Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch, cần kế thừa đầy đủ Quy hoạch 702 (Quyết định số 702/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050); giữ gìn và phát huy quỹ rừng, nhất là rừng tự nhiên hiện nay; rà soát và đề xuất một số khu vực để bổ sung quỹ rừng tạo không gian xanh cho thành phố.

Về chức năng đô thị của thành phố Hạ Long mới, cần nghiên cứu theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và có sức chống chịu cao; đô thị thông minh có tính dẫn dắt của kinh tế số, xã hội số.

Đề cập đến một số nội dung cần tập trung nghiên cứu thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, đối với khu vực đồi núi phía Bắc, cần khảo sát, nghiên cứu kỹ hiện trạng, nhận rõ tiềm năng, lợi thế, thách thức để có thêm các ý tưởng đề xuất phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh cũng như đô thị nông thôn, nông thôn, nông nghiệp cho khu vực này. Đối với khu vực Khu công nghiệp Cái Lân và cảng Cái Lân, cần đánh giá đầy đủ hiện trạng, các tác động để đề xuất sắp xếp lại theo đúng chủ trương của tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao và không gây xáo trộn nhiều cho các nhà đầu tư thứ cấp. Đối với khu vực khai thác than, cần làm rõ lộ trình khai thác than, đá, vật liệu xây dựng theo đúng tinh thần chung của tỉnh. Đối với phát triển công nghiệp nhiệt điện và xi măng, bám sát đúng định hướng Quy hoạch 702.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần nghiên cứu để cập nhật vào đồ án quy hoạch chung thành phố Hạ Long một số khu vực, địa điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Cụ thể, khu vực hai bên đường vào Tuần Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, tạo cảnh quan môi trường không nghiên cứu thực hiện dự án Khu đô thị tại 2 lô đất hai bên đường vào Tuần Châu tại Kết luận số 507-KL/TU. Khu vực phía đồi đoạn từ nút giao Minh Khai đến Bãi Cháy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nghiên cứu để gìn giữ, bảo tồn và phát triển, làm giàu vốn rừng; đồng thời, kết hợp cùng khu vực hồ Yên Lập để nghiên cứu tạo thành khu vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe tờ trình về việc phê duyệt Đề án và dự thảo Nghị quyết về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tiếp tục tạo các cơ chế chính sách đột phá, tạo nguồn lực để Hạ Long phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của tỉnh, nhất là sau khi hợp nhất Hoành Bồ và Hạ Long làm một. Đề án nêu rõ, quan điểm phát triển Hạ Long là thành phố thủ phủ, luôn được xác định là trung tâm, động lực phát triển của tỉnh. Do đó, phát triển Hạ Long là trách nhiệm chung của tỉnh cùng với trách nhiệm trực tiếp của cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố. Sau sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính, bên cạnh cơ hội là chủ yếu, sẽ xuất hiện những thách thức, do vậy Đảng bộ thành phố cần chủ động phát hiện các mâu thuẫn, thách thức để tập trung giải quyết.

Mục tiêu phát triển là kế thừa, phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục khai thác hiệu quả ba trụ cột phát triển là con người, thiên nhiên, văn hóa; phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối để xây dựng thành phố theo hướng giàu đẹp, văn minh, an ninh, an toàn và hiện đại, là trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế; thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cần ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào nhiệm vụ rất lớn của thành phố đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, đó là kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá” nhằm bảo đảm mục tiêu liên kết, đồng bộ để phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Trong đó, tâm là thành phố Hạ Long, trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh; phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Vũ Phong Cầm


Nguồn : baoxaydung.com.vn - 01-07-2021

496 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL