PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Chinhphu.vn) - Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam sẽ hình thành 6 đô thị mới, nâng cấp Hội An lên đô thị loại II.

 

Tỉnh Quảng Nam sẽ hình thành 6 đô thị mới, nâng cấp Hội An lên đô thị loại II- Ảnh 1.

Một góc phố cổ Hội An

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/1/2024  phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có phương án quy hoạch hệ thống đô thị.

Cụ thể, phát triển các đô thị xanh, sinh thái, gắn với cảnh quan, môi trường tự nhiên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh; quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế công cộng quan trọng như quảng trường, công viên cây xanh, công viên chuyên đề; các khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho các lứa tuổi.

Gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị với thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với gia tăng hiệu quả kinh tế đô thị; nâng cấp đồng bộ về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, công trình kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân; chú trọng các công trình, dự án xây dựng thân thiện với môi trường.

Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thông minh, giàu bản sắc, trở thành động lực và không gian phát triển mới. Đầu tư mở rộng đô thị tại các trung tâm hành chính cấp huyện, gắn kết với mạng lưới giao thông liên vùng, chú trọng chất lượng dịch vụ đô thị. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, nâng cao hiệu quả kinh tế, cảnh quan đô thị.

Đến năm 2025, nâng cấp 02 đô thị Nam Phước và Hà Lam lên đô thị loại IV, hình thành 04 đô thị mới là Duy Nghĩa - Duy Hải, Bình Minh, Đại Hiệp, Tam Dân; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 37%.

 Đến năm 2030, nâng cấp Hội An lên đô thị loại II, Điện Bàn lên đô thị loại III, Ái Nghĩa lên đô thị loại IV, hình thành 02 đô thị mới là Việt An và Kiểm Lâm; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%.

Phụ lục I

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên đô thị

Hiện trạng

Dự kiến đến năm 2025

Dự kiến đến năm 2030

1

Tam Kỳ

II

II

II

2

Hội An

III

III

II

3

Điện Bàn

IV

IV

III

4

Núi Thành

IV

IV

IV

5

Phú Thịnh

V

V

V

6

Tam Dân

Chưa là đô thị

V

V

7

Nam Phước

V

IV

IV

8

Duy Nghĩa - Duy Hải

Chưa là đô thị

V

V

9

Kiểm Lâm

Chưa là đô thị

Chưa là đô thị

V

10

Hà Lam

V

IV

IV

11

Bình Minh

Chưa là đô thị

V

V

12

Ái Nghĩa

V

V

IV

13

Đại Hiệp

Chưa là đô thị

V

V

14

Đông Phú

V

V

V

15

Hương An

V

V

V

16

Tân Bình

V

V

V

17

Việt An

Chưa là đô thị

Chưa là đô thị

V

18

Tiên Kỳ

V

V

V

19

Khâm Đức

V

V

V

20

Trà My

V

V

V

21

Thạnh Mỹ

V

V

V

22

P'Rao

V

V

V

23

Trung Phước

V

V

V

24

Tắc Pỏ

V

V

V

25

Tơ Viêng

V

V

V

Ghi chú:

- Dự kiến sáp nhập thành phố Tam Kỳ - huyện Núi Thành giai đoạn 2026 - 2030, định hướng phát triển lên đô thị loại I.

- Thị xã Điện Bàn: Đến năm 2030 nâng cấp lên thành cấp hành chính là thành phố.

- Huyện Duy Xuyên: Đến năm 2030 đô thị Nam Phước mở rộng kết nối với đô thị Duy Nghĩa - Duy Hải, đô thị Kiểm Lâm và các xã lân cận nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Duy Xuyên.

- Huyện Thăng Bình: Đến năm 2030 đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận, nâng cấp lên thành cấp hành chính là thị xã Thăng Bình.

- Các đô thị Tắc Pỏ, thị trấn Tơ Viêng hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2021 - 2025; đô thị Tam Dân, Đại Hiệp hình thành cấp hành chính là thị trấn giai đoạn 2026 - 2030;

- Nội dung định hướng nâng cấp đô thị nêu trên sẽ được định kỳ xem xét, điều chỉnh để đảm phù hợp với nhu cầu, điều kiện, tình hình phát triển đô thị của tỉnh và Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hệ thống đô thị quốc gia;

- Việc phân loại đô thị phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia. Trong quá trình xây dựng phát triển đô thị, nếu các đô thị đạt tiêu chí phân loại đô thị sớm hơn định hướng thì thực hiện thủ tục đánh giá, công nhận phân loại đô thị tại thời điểm đánh giá đạt các tiêu chí phân loại đô thị theo quy định của pháp luật.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 16-04-2024

174 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL