Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đang đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý ki

https://chinhphu.vn/

Tệp đính kèm:

1.-tongketptdt.docx
2.-bc-danhgiatacdongluatptdt.docx


https://chinhphu.vn/ - 23-08-2023

202 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL