Đắk Lắk sắp xếp, sáp nhập 738 thôn, buôn, tổ dân phố

(Chinhphu.vn) - Giai đoạn 2023-2026, Đắk Lắk thực hiện sáp nhập 402 thôn, tổ dân phố; giai đoạn 2026-2030, thực hiện sáp nhập 336 thôn, tổ dân phố.

 
Đắk Lắk sắp xếp, sáp nhập 738 thôn, buôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn (gọi tắt là thôn), tổ dân phố và thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2021 đã thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2018 toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.481 thôn, tổ dân phố; sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đã giảm được 282 thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.199 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 1.161 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô 200 hộ gia đình trở lên đối với thôn, 250 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố và 100 hộ gia đình trở lên đối với thôn ở xã biên giới theo quy định (gồm 820 thôn, 282 buôn và 59 tổ dân phố).

Do đó, từ nay đến năm 2030 hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các thôn dưới 200 hộ, tổ dân phố dưới 250 hộ; khuyến khích sáp nhập những thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập nhưng đủ điều kiện thuận lợi tiến hành sắp xếp, sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố và những hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2026, Đắk Lắk thực hiện sáp nhập 402 thôn, tổ dân phố; không sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019-2021.

Giai đoạn 2026-2030, thực hiện sáp nhập 336 thôn, tổ dân phố không sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2023-2026. Thôn, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập nhưng có yếu tố đặc thù, không tiến hành sáp nhập 423 thôn, tổ dân phố.

Về thành lập thôn mới, sẽ thành lập thôn mới từ 2 cụm dân cư (cụm 9 và cụm 10) xã Cư Kbang, huyện Ea Súp; dự kiến sau khi thành lập sẽ lấy tên Thôn 10 với diện tích tự nhiên 64 ha, dân số 251 hộ/1.381 khẩu.

Để thực hiện Đề án, các sở, ban, ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; đánh giá đúng thực trạng tôn, tổ dân phố trên địa bàn; gắn việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố với việc tinh giảm những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của các tổ chức tự quản ở thôn, tổ dân phố...


14-11-2023

208 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL