Công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày 10/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 222/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

dien ban.jpg

Qua hơn 38 năm xây dựng, Điện Bàn không ngừng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Đến nay giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ còn hơn 5%, công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng lên 75%, dịch vụ chiếm hơn 19% trong toàn nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 24 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư khá tốt, quy hoạch đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, dân cư, khu du lịch ven biển... đã tạo nên diện mạo đô thị. Việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là điều kiện thuận lợi để huyện Điện Bàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 


12-03-2014

330 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL