Xây dựng TP Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh - thông minh

(Xây dựng) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, Đảng viên và người dân thành phố; thực hiện thành công Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019”, với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có bước phát triển khá.Trong số 43 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND thành phố, có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 22 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nổi bật như: Huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị sản xuất hàng hóa, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, giải quyết việc làm, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách Nhà nước đều tăng so với cùng kỳ.

Chương trình nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm và thu ngân sách Nhà nước (thu thường xuyên) được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp quyết liệt. Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có chuyển biến tích cực; chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời thiên tai.

Văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, một số chỉ tiêu nhiệm vụ đạt cao hơn kế hoạch. Quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng lên.

Những kết quả đạt được

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,6%, tăng 0,1% so với kế hoạch. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,6%; dịch vụ tăng 18,2%. Cơ cấu giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng: Nông, lâm, thủy sản: 3,8%; Công nghiệp –xây dựng: 64,4%; Dịch vụ: 31,9%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,1 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Thực hiện chuyển đổi và bàn giao cho doanh nghiệp quản lý 01 chợ (Quảng Hưng), thu hút doanh nghiệp đầu tư 02 chợ mới, xây dựng phương án chuyển đổi 04 chợ (chợ Rạm, chợ Vân Nhưng, chợ Thiệu Vân, chợ Môi); tập trung xây dựng 03 chợ thí điểm hoàn thành chợ đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra sôi động, đã thu hút được 2,565 triệu lượt khách, trong đó có 41,5 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 9% so với cùng kỳ; lượng khách tập trung nhiều tại Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, Thái miếu nhà hậu Lê, khu tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi, tuyến du lịch ngược xuôi sông Mã...

Công tác phát triển doanh nghiệp (DN), đào tạo khởi sự DN và bồi dưỡng doanh nhân được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã tổ chức 15 lớp khởi sự DN, với 1.500 học viên; 40 lớp bồi dưỡng doanh nhân với 2.400 học viên; ước năm 2018 có 1.300 DN thành lập mới; cấp mới 3.600 giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã; số hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN ước đạt 100 hộ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiến hành rà soát công nợ, xây dựng kế hoạch trả nợ đọng xây dựng cơ bản của các xã; phối hợp với văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch; đến nay UBND tỉnh công nhận 4 xã và đang triển khai làm thủ tục công nhận cho 5 xã còn lại.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.500 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách thành phố ước đạt 2.764 tỷ đồng, đạt 147% dự toán tỉnh giao, đạt 130% dự toán thành phố giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 ước đạt 29.540 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trên địa bàn THÀNH PHỐ đã hoàn thành và đang triển khai một số dự án lớn: Dự án khu đô thị số 1, số 2 trung tâm thành phố, khu trung tâm hành chính mới TP Thanh Hóa; khách sạn Long Anh, khách sạn Đại Việt...

Về công tác quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, xây dựng: Quản lý, tổ chức thực hiện các quy hoạch được tăng cường; tiến hành rà soát các khu đất xen kẹp, dôi dư để quản lý và khai thác có hiệu quả. Tham gia với các Ngành của tỉnh thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư cho 90 đơn vị, cấp giấy phép quy hoạch cho 41 đơn vị; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 9 mặt bằng quy hoạch với tổng diện tích 109 ha. Tập trung thực hiện công tác trật tự đô thị, quy hoạch kiến trúc xây dựng.

Năm 2018, đã tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng 1.161 trường hợp, ban hành 64 quyết định xử phạt hành chính với số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng; thực hiện cấp 1.763 giấy phép xây dựng với diện tích sàn 413,5 nghìn m2.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, đã thành lập các đoàn kiểm tra cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kỷ cương kỷ luật hành chính và công tác cán bộ tại 14 phường, xã; thực hiện rà soát 231 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 43 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. Thực hiện giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 187 TTHC (bình quân giảm 35,2% so với quy định).

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; chủ động và thực hiện một cách quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 17,7% trở lên; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã lên phường, tỷ lệ đô thị hóa đạt 88%.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đến hết năm 2019, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao như giáo dục - đào tạo, y tế;. Tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý chợ và kêu gọi thu hút đầu tư mới các chợ theo kế hoạch tỉnh giao, phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố có 100% các chợ được chuyển đổi mô hình quản lý.

Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác và phát huy tối đa giá trị của di sản văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển du lịch; Đào tạo kỹ năng du lịch cho cán bộ, cho những người làm du lịch, tuyên truyền, hướng dẫn những việc cụ thể để mọi người dân thành phố cùng làm du lịch.

Tiếp tục tổ chức thực hiện đề án “Khôi phục và phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020”; đề án “Hỗ trợ khuyến khích một số lĩnh vực để phát triển DN trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020”. Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất kinh doanh thành lập DN; vận động thành lập mới DN, khởi sự doanh nghiệp, thành lập mới trên 1.200 DN trên địa bàn.

Ưu tiên nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng để tổ chức đấu giá, phấn đấu tiền thu từ đấu giá đạt 1.800 tỷ đồng; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng tái định cư và đấu giá đất. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới các trường học để đạt chuẩn quốc gia; các xã lên phường, đạt tỷ lệ đô thị hóa 88% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX.

Trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự đô thị: Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, tập trung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, gắn với triển khai thực hiện đề án "Xây dựng TP Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh - thông minh". Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng một số khu đô thị, khu phố ứng dụng công nghệ hiện đại, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng thành phố thông minh theo đề án của tỉnh, như: Lắp đặt hệ thống camera an ninh toàn thành phố, hệ thống điện chiếu sáng tiết kiệm điện, hệ thống đèn tín hiệu giao thông điện trang trí khu vực Hàm Rồng - Sông Mã; xây dựng mô hình nhà xanh, thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm; xây dựng 2 điểm tập kết đất, đá thải.

Hoàn thiện đề án phát triển, quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố; đề án cắm mốc các tuyến giao thông chính trên địa bàn các xã thuộc thành phố; Triển khai chiếu sáng đô thị một số tuyến phố chính trên địa bàn thành phố; xây dựng 1 tuyến phố đi bộ.

Tích cực lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các mặt bằng quy hoạch khai thác quỹ đất; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch, chất lượng công trình; Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, không gian kiến trúc dọc hai bên các tuyến đường chính, khu phố trung tâm trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là trật tự đô thị, quy hoạch kiến trúc xây dựng; Chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, các chợ cóc, chợ tạm... Tăng cường xử phạt hành chính, xử lý nghiêm việc đổ phế thải xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố; Thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn, vận hành có hiệu quả khu chôn lấp rác thải tại xã Đông Nam, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao về thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2019...

Một số chỉ tiêu chủ yếu 2019:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,7%; trong đó: Dịch vụ tăng 18,0%; công nghiệp, xây dựng tăng 18,5%; nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%;

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 31.667 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 95 triệu đồng;

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%;

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 88%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%;

- Số người được giải quyết việc làm mới 29 nghìn người;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 97%; phấn đấu có mô hình nhà xanh - thông minh.

Lê Anh Xuân
Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn


22-01-2019

187 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL