Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị  thêm Phó Giám đốc mới.

  Ngày 7/02/2022, tại Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc cho Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị.

 

   Tại buổi Lễ này Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái đã trao quyết định của Bộ Xây dựng bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị choThạc sỹ Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1986, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

    

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Trần Quốc Thái nhấn mạnh vai trò và chức năng của Trung tâm đối với Cục. Việc kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo cho Trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực và huy động tốt mọi nguồn lực cho sự phát triển của Trung tâm, đồng thời cũng tạo điều kiện để Trung tâm hỗ trợ thêm Cục trong lĩnhvực thông tin và hợp tác quốc tế.

     Tân Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Quang cũng bày tổ niềm vui và vinh dự khi được lãnh đạo Bộ, Cục và cán bộ, viên chức Trung tâm tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Quang hứa sẽ cùng lãnh đạo Trung tâm đoàn kết, thực hiện tốt mọi chỉ đạo của lãnh đạo Cục Phát triển đô thị để cùng phối hợp  làm tốt công việc được giao. Đồng thời với kinh nghiệm và kiến thức của mình sẽ  tích cực đóng góp cùng tập thể đưa Trung tâm  ngày càng phát triển.  

Kim Sơn - ICC


07-02-2022

641 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL