TP Yên Bái: Động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh

(Xây dựng) – Những năm qua, TP Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hướng tới đô thị loại II, xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh.

 

TP Yên Bái: Động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh
Một góc TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển

TP Yên Bái là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Yên Bái; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ tỉnh Yên Bái, đồng thời là một trong những trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, kinh tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

TP Yên Bái có tiềm năng lớn trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, logistics, thương mại dịch vụ của đô thị, thuận lợi để hình thành một đô thị có bản sắc khi phát huy các điều kiện tự nhiên; có tài nguyên du lịch sinh thái và văn hóa phong phú, là tiềm năng rất lớn cho thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh năm 2022 đứng thứ 6/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, TP Yên Bái đóng góp hơn 30%.

Bộ mặt đô thị thành phố tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, với nhiều công trình, dự án về hạ tầng đô thị được đầu tư đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả…

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, văn minh đô thị được tăng cường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đô thị… 100% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được quan tâm bảo đảm ổn định cuộc sống và đến hết năm 2022 cơ bản thành phố không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Đạt tiêu chí đô thị loại II

Tại Hội nghị thẩm định Đề án Đề nghị công nhận TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái là đô thị loại II vừa tổ chức tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định thống nhất TP Yên Bái đạt đô thị loại II, với 86,22 điểm.

TP Yên Bái cần quan tâm rà soát, cập nhật, bổ sung các số liệu hiện trạng phát triển các khu công nghiệp; quan tâm hoạt động duy tu, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn; cần có định hướng mở rộng không gian khu vực nội thị; làm rõ nguồn lực đầu tư…

Đại diện UBND TP Yên Bái cho biết, việc công nhận TP Yên Bái là đô thị loại II là hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và đáp ứng với nguyện vọng của Nhân dân thành phố, đồng thời là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm công nhận là đô thị loại II.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để ưu tiên đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, cấp thoát nước; tăng cường các giải pháp về bảo vệ môi trường, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; diện tích đất cây xanh đô thị; tỷ lệ đường phố được chiếu sáng; các tiêu chuẩn về nhà tang lễ và hỏa táng...

Đan Linh


Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ - 01-09-2023

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL