Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh khảo sát thực địa quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La

(Xây dựng) - Trong các ngày từ 27 đến 28/12, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo Cục, Vụ, Viện (Bộ Xây dựng) và các cơ quan chuyên môn có liên quan của tỉnh Sơn La đã có chuyến thực địa tại khu vực một số dự án dự kiến triển khai đầu tư xây dựng thuộc Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Mộc Châu, Sơn La đến năm 2030 nhằm rà soát, nắm bắt tình hình thực tế phát triển để báo cáo Thủ tướng xem xét trước khi phê duyệt.
KDLQG Mộc Châu là một khu chức năng đặc thù, có diện tích tự nhiên rộng lớn trên địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, đã được Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch đã được Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định tháng 9/2018.

Thăm quan thực tế hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu tại một số dự án như: Khu du lịch Đồi Chè, sân gofl, di tích lịch sử Tây Tiến, khu sinh thái vườn thông, vườn ươm giống hoa lan, trang trại bò sữa, nhà du lịch cộng đồng…Trên cơ sở mục tiêu quy hoạch xây dựng KDLQG nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương đáp ứng được nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ cũng như cả nước; hình thành một trọng điểm du lịch tầm cỡ quốc gia với những định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh KDLQG Mộc Châu theo quy hoạch, tạo điều kiện triển khai các bước dự án và đầu tư xây dựng tiếp theo… Ngoài ra, tỉnh Sơn La đã có đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số dự án phát triển du lịch trọng điểm, động lực.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh và đoàn công tác cho rằng, những đề xuất điều chỉnh quy hoạch của huyện là phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương và góp phần khai thác hiệu quả các công trình đầu tư hạ tầng cho đô thị.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển theo mô hình phát huy, giữ gìn đặc trưng văn hoá, bản sắc riêng của các dân tộc vùng cao nguyên, đẩy mạnh phát triển kinh tế đặc trưng đô thị, xây dựng kinh tế nông thôn bền vững; đồng thời cần có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

Sau khi quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần nhanh chóng xây dựng và phê duyệt chương trình phát triển cho từng đô thị, đặc biệt là hai đô thị thuộc KDLQG Mộc Châu (Vân Hồ và Mộc Châu), cũng như quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị để làm cơ sở huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, đảm bảo đầu tư phát triển khu vực đô thị theo quy hoạch và kế hoạch.

Với khu vực nông thôn, cần khuyến khích các mô hình kinh tế sáng tạo, khai thác tốt các đặc trưng văn hoá, dân tộc để giữ gìn bản sắc đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân, đảm bảo xây dựng nông thôn mới văn minh và đậm đà bản sắc vùng Tây Bắc.

Một số hình ảnh Thứ trưởng cùng đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại 2 huyện Vân Đồn và Mộc Châu:


Đoàn công tác đã thăm quan thực tế tại một số dự án như: Khu sinh thái vườn thông, vườn ươm giống hoa lan, trang trại bò sữa…Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần nhanh chóng xây dựng và phê duyệt chương trình phát triển cho từng đô thị. 

Thiên Trường

http://www.baoxaydung.com.vn
31-12-2018

187 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL