Quy hoạch phát triển các đô thị tỉnh Cao Bằng theo hướng hiện đại

(Xây dựng) - Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới ở vùng Đông Bắc có 333,125km tiếp giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Những năm qua, tỉnh đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc phát triển đô thị. Việc đầu tư xây dựng đồng bộ các dự án phát triển đô thị đã và đang góp phần nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

 

Quy hoạch phát triển các đô thị tỉnh Cao Bằng theo hướng hiện đại
Đô thị Cao Bằng được quy hoạch theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

Xây dựng đồng bộ các dự án phát triển đô thị

Thực hiện Quyết định số 1622-QĐ/TU ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị, hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025, trong những năm qua, cơ sở hạ tầng của các đô thị trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm; hệ thống đường đô thị, đường tránh các thị trấn hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở; các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các dự án phát triển đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước trở thành vùng động lực, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời, góp phần giải quyết vấn đề tăng dân số ở các đô thị trong tương lai.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt 7 đồ án. Hiện tại còn 2 quy hoạch đã thẩm định xong và trình UBND phê duyệt đồ án quy hoạch. Các đô thị còn lại đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung từ giai đoạn trước, chưa đến giai đoạn điều chỉnh.

Các đồ án quy hoạch: Quy hoạch phân khu các phường của thành phố Cao Bằng, Quy hoạch chi tiết khu vực hai bên đường vào động Ngườm Ngao năm 2024 mới được bố trí vốn, hiện đang triển khai công tác lập quy hoạch. Một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang tổ chức lập quy hoạch gồm: Quy hoạch phân khu khu chức năng cửa khẩu Trà Lĩnh, Quy hoạch phân khu khu chức năng cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hoà; Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh,...

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị đã được quan tâm, bố trí vốn triển khai thực hiện. UBND các huyện đã tiến hành lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng các thị trấn, cơ bản các đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch xây dựng xã được quan tâm, triển khai điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn hiện nay. Đã thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tài trợ lập quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển đô thị luôn được tỉnh Cao Bằng quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Cao Bằng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án phát triển đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị.

Công tác thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển đô thị đã đạt được một số kết quả: Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện 4 dự án nhà ở thương mại, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 5 dự án. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân, tăng mỹ quan đô thị.

Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư các dự án, Sở Xây dựng Cao Bằng cho rằng, việc đầu tư xây dựng đồng bộ các dự án phát triển đô thị sẽ góp phần nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững. Qua đó, cụ thể hoá các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố. Hoàn thành các dự án sẽ góp phần khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo ra môi trường sống chất lượng tốt cho cư dân đô thị, đảm bảo lợi ích cộng đồng.

Được biết, các dự án phát triển đô thị Thành phố Cao Bằng thực hiện theo Khu vực phát triển đô thị thành phố Cao Bằng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 với quy mô là 226ha được chia thành 18 dự án phát triển đô thị. Cụ thể, 3 khu vực phát triển đô thị gồm: Khu A có quy mô 174,6ha được chia thành 12 dự án phát triển (từ 1A đến 12A); Khu B có quy mô 28,6ha được chia thành 3 dự án phát triển đô thị (từ dự án 1B đến 3B); Khu C với quy mô 23,1ha được chia thành 3 dự án phát triển đô thị (từ dự án 1C đến 3C), thời hạn thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2030, chia làm 3 giai đoạn (2015 – 2020; 2020 – 2025; 2025-2030).

Quy hoạch phát triển các đô thị tỉnh Cao Bằng theo hướng hiện đại
Thành phố Cao Bằng vừa thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội để phát triển theo nhịp độ chung của tỉnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ có tính kiến tạo, đặt nền móng.

Từng bước hình thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại

Trong các đô thị tỉnh Cao Bằng, thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục của tỉnh. Đây cũng là đô thị lớn nhất, quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị của thành phố Cao Bằng không ngừng được đổi mới theo hướng thành phố thông minh, hiện đại.

Thành phố Cao Bằng xác định rõ 3 đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2023 là phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại II theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ 3 đột phá chiến lược. Thành phố đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này, đó là phát triển dịch vụ – du lịch; phát triển nông nghiệp thông minh gắn với nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng chuyển dịch theo đúng hướng của kinh tế đô thị. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng theo từng năm, từ năm 2020 đến nay đạt khoảng 3.482 tỷ đồng. Thương mại – dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ tăng trưởng qua các năm, riêng năm 2023, tính đến thời điểm tháng 8 đạt trên 506 tỷ đồng; đón trên 720.000 lượt khách trong nước và quốc tế, cao gấp gần 10 lần so với dân số của thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội cũng có bước phát triển tương xứng, thành phố đã hoàn thành các dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống được duy trì, bảo tồn, phát triển. Nhiều di tích, công trình phục vụ du lịch trở thành điểm du lịch văn hóa nổi tiếng thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan. Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được hoàn thiện và đồng bộ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa trở thành hoạt động thường xuyên, chính sách người có công luôn được đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đối tượng; công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả.

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, mức sống của người dân tăng cao làm cho các hoạt động kinh tế – xã hội của địa phương đang trở nên nhộn nhịp hơn. Điểm nhấn trong sự phát triển của thành phố được thể hiện rõ nét qua kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm hình thành.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, diện mạo đô thị thành phố đang dần đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, từng bước hoàn thành các tiêu chí để xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II giai đoạn 2027 – 2030, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.

Đinh Vũ


https://baoxaydung.com.vn/ - 29-05-2024

62 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL