Quảng Ninh: Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch

(Xây dựng) - Ngày 12/4/2021, ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Quy hoạch tỉnh để nghe và tham gia ý kiến về báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

quang ninh day nhanh tien do lap quy hoach
Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo trình bày của đại diện Công ty TNHH McKinsey and Company Việt Nam - đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh được lập nhằm đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2011-2020, dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Qua đó, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn trên cả 3 trụ cột kinh tế là kinh tế - xã hội - môi trường.

Quy hoạch cũng đưa ra phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn các phương án tổ chức, phát triển hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả, là cơ sở cho việc đề xuất phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn, các khu chức năng. Đồng thời, đưa ra phương án tổ chức phát triển mạng lưới, không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường và các giải pháp bố trí không gian phát triển hợp lý.

Ông Nguyễn Tường Văn cho biết: Trong những năm qua, sự phát triển của Quảng Ninh có những đóng góp quan trọng từ những bản quy hoạch chất lượng do McKinsey and Company Việt Nam tư vấn, thiết lập. Trên cơ sở kinh nghiệm của McKinsey and Company Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lòng tin vào nhà tư vấn tiếp tục huy động đội ngũ kiến trúc sư tốt nhất để thực hiện lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, lưu ý phải bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định từ các quy hoạch trước đây của Quảng Ninh; xây dựng phương thức làm việc hiệu quả hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đặc biệt xác định các cốt lõi cụ thể trong quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị McKinsey and Company Việt Nam cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nước, cũng như phối hợp với Công ty TNHH Nikken Sekkei trong việc lập các nội dung liên quan đến không gian phát triển trong bản quy hoạch. Các chuyên gia tham gia lập quy hoạch thường xuyên báo cáo kết quả công việc về Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh. Các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp với McKinsey and Company Việt Nam trong thực hiện quy hoạch.

Vũ Phong Cầm - Nguyễn Thanh

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/


13-04-2021

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL