Phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân

Thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống đô thị quốc gia đã phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 


https://laodong.vn/ - 13-11-2023

195 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL