Hướng tới Hội nghị đô thị toàn quốc 2022: Bàn cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị

(HNMO) - Chiều 16-11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi 3 hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”.

Sự kiện nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11-11-2022 của Chính phủ với các nhóm hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TƯ và hướng tới tổ chức hội nghị đô thị toàn quốc 2022.


18-11-2022

73 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL