Hậu Giang: Đề xuất ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận vốn vay ưu đãi đầu tư xây dựng Phát triển đô thị xanh thành phố Ngã Bảy

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Công văn số 1732/UBND-NCTH Về việc đề xuất ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi với Cơ quan phát triển Pháp về dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” gửi Bộ Tài Chính. Theo Công văn này, dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” có tổng mức đầu tư là 1.211.372.100.000 VNĐ tương đương 44.457.280 EUR. Trong đó, vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) 28.645.180 EUR.

 

 16:01 | 14/11/2023

 

Hậu Giang: Đề xuất ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận vốn vay ưu đãi đầu tư xây dựng Phát triển đô thị xanh thành phố Ngã Bảy
Một góc thành phố Ngã Bảy.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” vay vốn AFD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15/4/2022 và đã được HĐND tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 09/11/2023. Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất Bộ Tài chính xem xét, ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi với Cơ quan Phát triển Pháp về dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2026. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.211.372.100.000 VNĐ tương đương 44.457.280 EUR; trong đó vốn vay AFD 28.645.180 EUR (tương đương 780.523.936.000 đồng), vốn vay không hoàn lại (AFD) 1.500.000 EUR (tương đương 40.872.000.000 đồng),vốn đối ứng 389.976.164.000 đồng (tương đương 14.312.100 EUR).

UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất đàm phán tổng vốn vay AFD 28.645.180 EUR. Lãi suất Euribor 6 tháng - 0,37%/năm, nhưng trong mọi trường hợp lãi suất vay không thấp hơn 0,25%/năm. Phí cam kết 0,35%/năm tính trên giá trị khoản vay chưa giải ngân. Phí thẩm cứu 0,4% giá trị khoản vay. Phí quản lý cho vay lại ở mức 0,25%/năm tính trên dư nợ vay lại. Thời gian vay 20 năm, thời gian ân hạn 7 năm.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng phát triển hệ thống các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 01/7/2019. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của tỉnh, ở đây là thành phố Ngã Bảy theo đúng mục tiêu phát triển đô thị đã nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang ban hành nhằm tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy để đảm bảo xứng tầm phát triển là một trong các đô thị hạt nhân của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét, hỗ trợ đàm phán ký kết Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi với Cơ quan Phát triển Pháp về dự án: “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Huỳnh Biển


14-11-2023

284 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL