Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 384/QĐ-BXD ngày 11/04/2023 về điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

v
Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia sẽ hoàn thành Hồ sơ Quy hoạch trước ngày 31/8/2023 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo nội dung Quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã phê duyệt việc điều chỉnh Mục III nội dung chi tiết của Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kèm theo Quyết định số 754/QĐ-BXD ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Kế hoạch bao gồm 4 công việc chính. Thứ nhất, việc lập, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ hai, nhiệm vụ lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được hoàn thành vào năm 2022. Đơn vị tư vấn được lựa chọn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP).

Thứ ba là nhiệm vụ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch. Viện VIUP sẽ chịu trách nhiệm lập quy hoạch, đảm bảo yêu cầu của hợp đồng, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật liên quan, hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 - 8/2023.

Đối với nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Vụ Quy hoạch Kiến trúc đã tham mưu Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Ngày 14/4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 390/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch có thể lựa chọn tư vấn phản biện độc lập. Vụ Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm tham mưu Bộ Xây dựng báo cáo Hội đồng thẩm định về việc có cần lựa chọn tư vấn phản biện độc lập làm cơ sở lựa chọn theo quy định pháp luật.

Dự kiến, Hội đồng thẩm định sẽ họp vào tháng 7 – 8/2023 để xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định. Từ đó, Viện VIUP sẽ tiếp thu giải trình và hoàn thiện Hồ sơ để gửi Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2023, để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức công bố quy hoạch sau khi có quyết định phê duyệt.

Phương Trang


Nguồn : baoxaydung.com.vn - 18-04-2023

193 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL