Đảng bộ Cục Phát triển đô thị: Quán triệt nghị quyết đại hội XII và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày14/09/2016, Đảng bộ Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và triển khai công tác đảng của Đảng bộ Cục Phát triển đô thị. Tham dự Hội nghị có đông đủ các Đảng viên của Đảng bộ Cục PTĐT

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trình bày các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Cục Phát triển đô thị (PTĐT) cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PTĐT, sử dụng tiết kiệm nguồn lực PTĐT; Rà soát tổng thể và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế; tham mưu và đề nghị ban hành đầy đủ, kịp thời các Thông tư hướng dẫn, Nghị định liên quan.4A.jpg

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư phát triển đô thị; Thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều phối triển khai các chương trình, đề án, dự án cấp quốc gia về PTĐT nhằm từng bước nâng cao chất lượng đô thị ...2A.jpg

 Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Dương Quốc Nghị - Giám đốc Ban quản lý dự án PTĐT và đồng chí Trần Quốc Thái Bí thư Đảng bộ Cục – Phó Cục trưởng Cục PTĐT cũng đã tặng hoa chúc mừng. Đây là đảng viên đầu tiên của Cục PTĐT được trao tặng Huy hiệu cao quý này.

Tin Vân Anh - Kim Sơn


14-09-2016

285 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL