Cục Phát triển đô thị triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Ngày 09/01/2014, tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị với tập thể lãnh đạo và toàn thể CB-CC-VC của Cục PTĐT còn có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ KHCN và MT, Vụ Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ - Trần thị Lựu, Bí thư Đoàn TNCS HCM Cơ quan Bộ - Bùi Chí Hiếu.

Theo Cục trưởng Đỗ Viết Chiến, năm 2013 trong bối cảnh chung của nền kinh tế nước ta vẫn trong giai đoạn khó khăn nhưng nhờ những nỗ lực và tinh thần đoàn kết, cố gắng của tập thể CB, CC, VC  của các đơn vị trong Cục đã đạt những thành tích đáng phấn khởi. Công tác xây dựng các văn bản QPPL,Chương trình, Đề án đều đạt chất lượng tốt và theo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt trong năm, Cục đã tham gia xây dựng và trình Chính phủ ban hành kịp thời Nghị định 11/2013/NĐ-CP  và Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BXD-BNV đã tạo chuyển biến quan trọng trong công tác đầu tư PTĐT của cả nước theo đúng quy hoạch và kế hoạch.Từng bước lập lại trật tự đầu tư PTĐT theo đúng quy hoạch, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS.Cục cũng thực hiện tốt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020, được WB đánh giá cao trong công tác quản lý và điều phối dự án, góp phần cải thiện tình hình phát triển đô thị của địa phương tại 6 tỉnh ĐBSCL và tiếp theo là 7 tỉnh miền núi phía Bắc... Năm 2013 Cục đã tham mưu cho Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị cho 11 đô thị từ loại IV đến loại I trực thuộc tỉnh. Cục cũng có kế hoạch thực hiện VBQPPL, các chương trình dự án lớn về lĩnh vực PTĐT, các đề tài nghiên cứu khoa học…

Cuc truon phatbieu.jpg

Bên cạnh đó, Cục cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác như xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia; sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị để khắc phục các bất cấp trong quá trình triển khai Nghị định này trong thời gian qua; xây dựng bổ chỉ số đô thị Việt Nam và từng bước xây dựng ngân hàng dữ liệu về thông tin PTĐT; triển khai thực hiện Chương trình PTĐT theo Quyết định 1659/QĐ-TTg sau khi được ban hành.

 Triển khai kế hoạch công tác năm 2014, Cục trưởng Đỗ Viết Chiến cho rằng: Hệ thống đô thị của nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới nảy sinh như: Số lượng đô thị phát triển chưa tương xứng với chất lượng đô thị; hiện tượng ùn tắc giao thông, úng ngập, xử lý nước thải rác thải…Quá trình đô thị hóa kiểm soát còn hạn chế; chưa hình thành được hệ thống ngân hàng dữ liệu về thông tin PTĐT trên phạm vi cả nước.

Để từng bước giải quyết tổng thể, toàn diện các vấn đề trên, Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu Luật quản lý Phát triển đô thị. Đây là bộ luật quan trọng tạo ra khung pháp lý vững chắc để quản lý PTĐT theo quy hoạch và kế hoạch, và là nhiệm vụ trong tâm trong năm 2014 của Cục.

Toan canh.jpg

Phát biểu tại Hội nghị. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả Cục Phát triển đô thị đã đạt được,Trong năm 2013, Cục đã triển khai tốt vai trò quản lý nhà nước, hoàn thành 12 nhóm công việc lớn như tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Triển khai Luật Quản lý Phát triển đô thị, triển khai Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV về quản lý đầu tư phát triển đô thị .

Cục cũng đã thực hiện tốt việc nâng cấp đô thị, từng bước kiểm soát công tác đầu tư PTĐT theo quy hoạch và kế hoạch, quản lý điều phối tốt các dự án ODA và thực hiện tốt vai trò là Cơ quan thường trực Diễn đàn Đô thị Việt Nam…

Thứ trưởng nhận định, đô thị Việt Nam đang phát triển nhanh về số lượng với hơn 770 đô thị, tốc độ đô thị hóa cao (33,47%), tuy nhiên vẫn còn nhiều vẫn đề thách thức liên quan đến sự phát triển bền vững của đô thị, chất lượng đô thị còn chưa thực sự đảm bảo, ngay cả đối với những đô thị lớn. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cần phải thường xuyên rà soát, đánh giá sâu sắc tác động của cơ chế, chính sách  hằm kịp thời bổ sung cho công tác xây dựng VBQPPL góp phần tăng cường nâng cao hơn chất lượng phát triển đô thị ở nước ta.

Thứ trưởng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Phát triển Đô thị cần quan tâm hơn đến công tác xúc tiến đầu tư PTĐT, có những nghiên cứu chuyên sâu về tác động của cơ chế chính sách đối với sự phát triển cũng như chất lượng đô thị Việt Nam…

Thứ trưởng chỉ đạo: Trong năm 2014, Cục cần tập trung vào hai mảng công tác lớn là xây dựng phổ biến và triển khai các VBQPPL; triển khai thực hiện công tác QLNN theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong đó công tác quan trọng nhất là việc Cục Phát triển Đô thị cần tập trung triển khai, rà soát, điều chỉnh bổ sung các VBQPPL về PTĐT, trong đó tập trung thời gian, nguồn lực và nhân lực để phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học… thực hiện đúng tiến độ việc xây dựng Luật Quản lý Phát triển đô thị; sửa đổi Nghị định 42/2009/NĐ-CP để nâng cao chất lượng đô thị theo hướng phân loại đô thị theo yếu tố vùng miền và yếu tố đặc thù đô thị… Cục cần có kế hoạch cụ thể để triển khai các VBQPPL đã ban hành như Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV. Thông tư hướng dẫn Chương trình PTĐT riển khai Chương trình đô thị quốc gia, phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; triển khai hiệu quả, đúng quy định các dự án nâng cấp đô thị; điều phối tốt các dự án ODA…

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục cần có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề liên quan đến đô thị Việt Nam, mô hình PTĐT theo xu thế mới như đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu… mà kèm theo đó là các tiêu chí đánh giá từng loại đô thị này. Thông qua các nghiên cứu chuyên sâu đó, Cục cần có những đề xuất về cơ chế chính sách để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tốt hơn.

Nhằm khắc phục những hạn chế của các đô thị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Cục Phát triển Đô thị cần có chương trình thanh tra, kiểm tra các đô thị để có những đánh giá, khuyến nghị cụ thể. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phát triển đô thị để thông qua đó kiểm soát tốt vấn đề đô thị hóa và PTĐT…

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng  Trần Thị Lựu đã trao bằng khen của Tổng  Liên đoàn lao động Việt Nam cho Công đoàn Cục. 

Giang.jpg

  Kim Sơn 


10-01-2014

360 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL