Cục Phát triển đô thị: Năm 2022, tập trung xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Ngày 15/12, Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.

 
cuc phat trien do thi nam 2022 tap trung xay dung luat quan ly phat trien do thi
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trong năm 2021

Năm 2021, Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 và các đô thị là khu vực chịu tác động rõ nét. Việc dịch bệnh bùng phát trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong suốt quý II và quý III là nguyên nhân chủ yếu của tình hình di cư từ đô thị về nông thôn, dẫn đến tốc độ đô thị hóa ở mức thấp so với mục tiêu đã đề ra.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Cục Phát triển đô thị (Cục PTĐT) đã điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, thời điểm và trọng tâm thực hiện Chương trình công tác năm 2021 để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu trong năm, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2021, Cục PTĐT đã tham gia tham mưu cho Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Cục PTĐT cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng khác, bao gồm: Tổng kết tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Hoàn thành Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030; Xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai xây dựng Luật để quản lý phát triển đô thị; Triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về tình hình triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển đô thị và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, Cục PTĐT đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hệ thống đô thị và phân loại đô thị Việt Nam.

Tính đến tháng 12/2021, cả nước đã có 869 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV và 674 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt khoảng 40,5%.

cuc phat trien do thi nam 2022 tap trung xay dung luat quan ly phat trien do thi
Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị.

Đối với việc triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Cục PTĐT đang nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn các địa phương xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trên nền GIS; Nghiên cứu xây dựng Chương trình thí điểm phát triển đô thị thông minh Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục triển khai các hoạt động của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) trong năm 2021 và hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong những nội dung cụ thể về phát triển đô thị thông minh đang triển khai trên địa bàn.

Về tình hình quản lý thực hiện các dự án quy hoạch, dự án vốn ODA, Cục PTĐT hỗ trợ kỹ thuật cho các đô thị tham gia Chương trình đô thị miền núi phía Bắc để điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, gia hạn và sử dụng vốn dư của Chương trình đến ngày 30/6/2022; Tham gia Dự án Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam; Tổ chức quản lý 2 Quy hoạch chung và 6 Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Cục PTĐT cũng đã rất nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ quản lý thực hiện đầu tư phát triển đô thị theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP; Phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030; triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF), Thường trực Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) và các hoạt động hợp tác quốc tế; Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát sự nghiệp kinh tế, tư vấn phát triển đô thị…

9 nhiệm vụ chính trong năm 2022

Bước sang năm 2022, Cục PTĐT sẽ có 9 nhiệm vụ chính cần phải hoàn thành. Một là tổng kết nghiên cứu và đề xuất Luật để quản lý, phát triển đô thị (Luật Đô thị). Hai là tiếp tục báo cáo xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Ba là phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định sửa các Nghị định, trong đó có nội hàm của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Bốn là phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm là triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030. Sáu là triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Bảy là triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030. Tám là xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương. Chín là thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN).

cuc phat trien do thi nam 2022 tap trung xay dung luat quan ly phat trien do thi
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi nghe Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục PTĐT, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã lần lượt chia sẻ những ý kiến đánh giá và góp ý cho Cục PTĐT khắc phục các nhược điểm, phát huy các ưu điểm trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Cục PTĐT đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị Cục nhìn nhận lại các hạn chế để rút kinh nghiệm, khắc phục và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022.

Bộ trưởng lưu ý: Hệ thống đô thị Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng chủ yếu vẫn là các đô thị nhỏ. Chất lượng đô thị có tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác xây dựng pháp luật có cố gắng nhưng vẫn có một số điều bị chậm sửa đổi, bổ sung. Chính vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Cục PTĐT cần phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 2022.

cuc phat trien do thi nam 2022 tap trung xay dung luat quan ly phat trien do thi
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện là xây dựng Luật Quản lý, phát triển đô thị; Triển khai Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phân loại đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13; Tập trung nghiên cứu chiến lược và các mô hình phát triển đô thị mới phù hợp với xu thế và thực tế phát triển của đất nước; Nhanh chóng triển khai việc chuyển đổi số; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trong nội bộ Cục.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và góp ý của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục PTĐT Trần Quốc Thái cam kết sẽ chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ Cục PTĐT nhanh chóng bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đươc giao trong năm 2022.

Hữu Mạnh

 


(Xây dựng) – Ngày 15/12, Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị. - 15-12-2021

642 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL