Cục Phát triển đô thị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

(Xây dựng) – Ngày 8/11, Cục Phát triển đô thị đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Cục, 15 năm Ngày Đô thị Việt Nam (8/11) và 20 năm thành lập Diễn đàn đô thị Việt Nam.

 

Cục Phát triển đô thị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Cục Phát triển đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực phát triển đô thị trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã điểm qua những dấu mốc quan trọng của Cục Phát triển đô thị trong quá trình hình thành và phát triển. Theo đó, 15 năm trước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định 459 QĐ-BXD ngày 2/4/2008 thành lập Cục Phát triển đô thị với chức năng giúp đỡ Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triển đô thị do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư hoặc chủ quản thực hiện theo sự phân công của Bộ trưởng.

Cục Phát triển đô thị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chúc mừng Cục Phát triển đô thị.

Trong những ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ của Cục còn rất khiêm tốn. Nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo của Bộ Xây dựng và quyết tâm của PGS.TS Lưu Đức Hải, TS Đỗ Tú Lan, cùng các đồng chí lãnh đạo khác, Cục Phát triển đô thị đã từng bước lớn mạnh.

Cục đã tham mưu cho Bộ những văn bản pháp luật đầu tiên về phát triển đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành những Quyết định là các định hướng khung cho phát triển đô thị tại Việt Nam.

Bước sang giai đoạn 2011 – 2012, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Cục Phát triển đô thị tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích đạt được, ổn định bộ máy tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ chính trị quan trọng, như tham mưu cho Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển đô thị quốc gia đầu tiên.

Trong giai đoạn 2012 – 2015, Cục đã tập trung nghiên cứu và tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên về quản lý, đầu tư phát triển đô thị với mục tiêu cốt lõi là kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển nói chung, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch. Đây là chuyển biến lớn để hạn chế đầu tư phát triển đô thị theo phong trào, tập trung đầu tư phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm.

Cục Phát triển đô thị kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái phát biểu đáp từ.

Trong giai đoạn 2016 đến nay, Cục tiếp tục đẩy mạnh phát huy các kết quả đạt được, hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, đồng thời nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị mới như đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, Cục đã tập trung các nguồn lực để cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, phối hợp với các cơ quan Trung ương để xây dựng Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Cục đã tiếp tục thể chế hóa các định hướng, chính sách của Đảng để xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhận định: Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Cục Phát triển đô thị dưới sự lãnh đạo của Bộ Xây dựng đã đóng góp nhiều cho hệ thống quản lý và nâng cao chất lượng đô thị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước. Bởi vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Phát triển đô thị tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác thể chế hóa các đường lối, chủ trương, định hướng và chính sách của Đảng, góp sức phát triển đô thị bền vững, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Sự kiện cũng đã điểm lại những thành tựu đạt được qua 20 năm hành động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam và 15 năm Ngày đô thị Việt Nam…

Dịch Phong


https://baoxaydung.com.vn/ - 09-11-2023

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL