Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Đầu tư, phát triển trọng tâm, trọng điểm đô thị có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh

Tại phiên Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc quản lý, phát triển đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh sạch, thân thiện…

 

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Cụ thể, đại biểu Tạ Thị Yên - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Hiện nay, tỉ lệ đô thị hóa ở nước ta đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, đô thị vẫn còn những vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, thiếu bãi đỗ xe, xử lý rác thải, thu gom, xử lý nước thải…, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân và môi trường, thu hút đầu tư kinh doanh…

Nhằm giải quyết triệt để những tồn tại hiện nay, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết giải pháp chỉnh trang, xây dựng bộ mặt đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh sạch, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu?

Trả lời chất vấn đề của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 06-NQ/TW đã khẳng định vai trò của hệ thống đô thị Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, thách thức…

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (Nghị quyết số 148/NQ-CP). Nghị quyết số 148/NQ-CP đã đưa ra mục tiêu đến năm 2030 thực hiện đầu tư trọng tâm, trọng điểm các đô thị có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, đô thị có bản sắc, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị…

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Thứ hai là nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý đô thị bền vững. Thứ ba là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ tư là thực hiện các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành. Thứ năm là xây dựng cơ chế chính sách là xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Với 5 nhóm nhiệm vụ này, Chính phủ tiếp tục đề ra 33 giải pháp cụ thể, trong đó có 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật; 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp. Thứ nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu xây dựng pháp luật – công cụ để quản lý phát triển đô thị, như Luật Quy hoạch Đô thị - Nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn…

Thứ ba, sớm trình ban hành Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; Đổi mới phương pháp luật quy hoạch; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị…

Thứ tư, phân cấp để thúc đẩy nguồn lực thực hiện quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị…; Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình đô thị phù hợp; Thứ sáu, đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá…

Thứ bảy, là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị, cán bộ chuyên môn về đô thị, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý đô thị…; Thứ tám, xây dựng mô hình chính quyền đô thị…

 

Nguồn: Baoxaydung.com.vn


14-11-2023

258 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL