Bình Định quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính một xã thành khu đô thị biển

(Xây dựng) – Đô thị Cát Khánh (huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định) rộng hơn 3.000ha được quy hoạch là khu đô thị biển, phát triển đô thị du lịch, dịch vụ thương mại gắn với không gian cộng đồng dân cư ven biển.

 
Bình Định quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính một xã thành khu đô thị biển
Cát Khánh được quy hoạch là khu đô thị biển, dịch vụ thương mại (ảnh: Dũng Nhân).

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Cát Khánh (huyện Phù Cát).

Theo đó, đô thị Cát Khánh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), với tổng quy mô diện tích lập quy hoạch hơn 3.000ha.

Tính chất, mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cát đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt; là khu đô thị biển, phát triển đô thị - du lịch, dịch vụ thương mại gắn với không gian cộng đồng dân cư ven biển; làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, lập các đồ án quy hoạch, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Quy mô dân số đô thị Cát Khánh dự báo đến năm 2030 khoảng 25.000 người và đến năm 2040 khoảng 40.000 người.

Định hướng phát triển chung của đô thị Cát Khánh là lấy sông Đào làm trục không gian xanh trung tâm đô thị, phát triển theo 2 hướng. Cụ thể, hướng ven biển sẽ phát triển dọc tuyến đường ven biển đã được đầu tư xây dựng; ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, các không gian xanh phục vụ công cộng dọc phía Đông đường ven biển; phát triển dân cư đô thị, thương mại dịch vụ, các công trình hạ tầng xã hội phía Tây đường ven biển.

Hướng mở rộng trung tâm xã hiện hữu sẽ quy hoạch cải tạo chỉnh trang, xây dựng mới hệ thống các công trình công cộng, dịch vụ, công viên, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn đô thị loại V; dọc 2 bên trục ĐT 639 phát triển dân cư đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch về phía Bắc, chuyển đổi chức năng sử dụng Cụm công nghiệp Cát Khánh sang chức năng đô thị.

Định hướng tổ chức không gian của đô thị Cát Khánh gồm 3 vùng. Trong đó, vùng 1 là khu vực đô thị ven biển nằm ở phía Đông sông Đào ra đến biển, quy mô diện tích khoảng 493ha, dân số quy hoạch 20.000 người; vùng 2 là mở rộng trung tâm xã hiện hữu nằm ở phía Tây sông Đào đến chân núi Bà, diện tích khoảng 699ha, dân số quy hoạch 20.000 người; vùng 3 là phần diện tích còn lại khoảng 1.881ha gồm khu vực núi Bà và khu vực đất nông nghiệp, dân cư hiện hữu, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Khánh Hòa


https://baoxaydung.com.vn/ - 05-09-2023

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL