Bộ Xây dựng lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I

Ngày 30/5/2024, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quận Hồng Bàng và khu vực mở rộng.

 

 


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBND thành phố Hải Phòng nêu lý do, sự cần thiết lập 3 Báo cáo nêu trên, đồng thời cho biết, về Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH 15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đô thị Hải Phòng đạt 85,45/100 điểm.

Bên cạnh nhiều tiêu chuẩn đạt tiêu chí đô thị loại I ở mức cao, đô thị Hải Phòng còn 6 tiêu chuẩn chưa đạt tiêu chí đô thị loại I (thu nhập bình quân đầu người so với cả nước; tỷ lệ tăng dân số; mật độ đường giao thông đô thị; đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh).

Về Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương, kết quả đánh giá hiện trạng khu vực dự kiến thành lập quận An Dương đạt 22/25 tiêu chuẩn, 3 tiêu chuẩn chưa đạt gồm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; công trình xanh. Trong khi đó, các khu vực dự kiến thành lập 10 phường đều đạt từ 11/13 tiêu chuẩn trở lên.

Đối với Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quận Hồng Bàng và khu vực mở rộng, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH 15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, kết quả đánh giá hiện trạng khu vực quận Hồng Bàng và khu vực mở rộng đạt 22/25 tiểu chuẩn, 3 tiêu chuẩn chưa đạt gồm trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; công trình xanh. Trong khi đó, khu vực dự kiến thành lập 3 phường đều đạt từ 11/13 tiêu chuẩn trở lên.  

Theo đại diện UBND Thành phố Hải Phòng, việc lập các Báo cáo rà soát nêu trên căn cứ theo định hướng phát triển đô thị quốc gia, vùng Đồng bằng sông Hồng, quy hoạch thành phố Hải Phòng, quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng và được lập theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH 15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Việc lập các Báo cáo nhằm đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển của thành phố Hải Phòng, quận Hồng Bàng và huyện An Dương, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn, phát huy những yếu tố tiềm năng của thành phố Hải Phòng trong tương lai, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết xây dựng các Báo cáo nêu trên, đồng thời đánh giá nội dung các Báo cáo rà soát, đánh giá đã phản ánh chính xác và toàn diện vai trò, vị trí, trình độ phát triển của đô thị Hải Phòng, quận Hồng Bàng, huyện An Dương cũng như các khu vực dự kiến mở rộng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng các Báo cáo, các thành viên Hội đồng có nhiều ý kiến góp ý trên các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, tài chính, giao thông, tài nguyên, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, quốc phòng an ninh; đề nghị UBND thành phố Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng và UBND huyện An Dương quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố Hải Phòng, UBND huyện An Dương, UBND quận Hồng Bàng trong việc tổ chức xây dựng Báo cáo nêu trên.

Tổng hợp các ý kiến góp ý của Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ; chú trọng rà soát, đảm bảo tính chính xác của các thông tin, số liệu trong các Báo cáo; sớm có giải pháp khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định; nghiên cứu, xác định một số định hướng lớn để đưa vào các chương trình, đề án phát triển đô thị Hải Phòng trong thời gian tới; sớm hoàn thiện hồ sơ các Báo cáo để UBND thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Nguồn: https://moc.gov.vn/

Trần Đình Hà 


nguồn: https://moc.gov.vn/ - 07-06-2024

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL