Hậu Giang: Vĩnh Viễn hướng đến đô thị loại V

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Quyết định số: 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Theo Quyết định này, đô thị Vĩnh Viễn có diện tích 4.062,8ha, dân số đến năm 2040 khoảng 18.000 người, là đô thị loại V trực thuộc tỉnh.

 

 

Hậu Giang: Vĩnh Viễn hướng đến đô thị loại V
Một góc đô thị Vĩnh Viễn.

UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đến năm 2040. Theo đó, Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn đến năm 2040, có diện tích 4.062,8ha bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Vĩnh Viễn, được giới hạn: Phía Bắc giáp huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh; Phía Nam giáp xã Lương Tâm và xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ; Phía Đông giáp xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Vị Thủy và xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ; Phía Tây giáp xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Dân số đến năm 2030 khoảng 13.000 người, đến năm 2040 khoảng 18.000 người. Đến năm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 260ha, đến năm 2040 đất xây dựng đô thị khoảng 400ha.

Vĩnh Viễn là đô thị loại V trực thuộc tỉnh; là trung tâm cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính cấp huyện, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và vùng kinh tế phía Nam của tỉnh Hậu Giang.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu quy hoạch xem xét mở rộng hợp lý không gian xây dựng các khu chức năng của đô thị vào vùng đất trống có lợi thế về kết nối giao thông và kết nối thuận lợi với khu trung tâm đô thị Vĩnh Viễn (trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao…) để trở thành một khu vực phát triển đô thị mới tập trung, đồng bộ, hiện đại có đặc trưng riêng. Quy hoạch các tuyến đường giao thông đô thị kết nối các chức năng trong đô thị (khu vực phát triển du lịch, khu dân cư, khu dịch vụ thương mại chuyên ngành...) với hệ thống giao thông đối ngoại, đặc biệt là hệ thống giao thông liên vùng để tạo thuận lợi giao lưu phát triển kinh tế. Xem xét điều chỉnh chức năng sử dụng đất một số khu vực cho phù hợp với định hướng phát triển của huyện Long Mỹ, điều chỉnh định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chung đã được phê duyệt để phát huy hiệu quả quỹ đất đô thị. Phát triển các khu dân cư mới, tăng quỹ đất ở, đất công viên cây xanh, quảng trường cho đô thị. Bổ sung quỹ đất xây dựng các công trình tạo động lực phát triển đô thị như công trình dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp. Cải tạo chỉnh trang, hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư nông thôn từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, tạo kết nối với khu vực xây dựng mới trong đó có mạng lưới giao thông, đường dây đường ống kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Yêu cầu về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di sản, di tích, các công trình đầu mối như: Xác định nhu cầu bảo tồn và phát huy Khu di tích, các công trình tôn giáo gắn với định hướng phát triển du lịch trên địa bàn. Nghiên cứu khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên đặc thù để ưu tiên phát triển không gian công cộng nhằm phục vụ cộng đồng dân cư và du khách đến thưởng lãm và thụ hưởng. Các công trình tôn giáo cần nghiên cứu khu vực bảo tồn và phát triển cảnh quan bao gồm: Chùa, đình, công trình lịch sử văn hóa... Nghiên cứu hình thành công trình đầu mối cấp huyện và cấp tỉnh để phát triển cho phù hợp.

Mục tiêu chung về thiết kế đô thị là phát triển đô thị phải hiện đại, hấp dẫn, giàu bản sắc, dựa trên cấu trúc cảnh quan và sinh thái tự nhiên của khu vực, đặc biệt là cảnh quan hai bên sông Nước Trong, kênh Mười Thước, kênh Mười Ba... phải được khai thác triệt để. Phát triển cấu trúc đô thị phù hợp với điều kiện văn hóa - xã hội, trong đó nâng cấp, cải tạo và khai thác các khu đô thị hiện hữu, tăng cường khả năng giao lưu và tạo sự hấp dẫn của đô thị du lịch thông qua hệ thống không gian công cộng, quảng trường, không gian cảnh quan tự nhiên.

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND huyện Long Mỹ là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch; UBND tỉnh là cơ quan phê duyệt quy hoạch; Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định…

Huỳnh Biển

 

 


15-04-2024

146 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL