Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị

Sáng ngày 6/7/2022, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị đã công bố quyết định số 596/QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Bổ nhiệm bà Lê Hồng Thủy, Phó phòng Quản lý phát triển đô thị Giữ chức Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị.

Thạc sỹ Lê Hồng Thủy sinh năm 1974, là một trong những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, gắn bó với Cục Phát triển đô thị ngay từ những năm đầu khi thành lập. Quá trình phấn đấu và rèn luyện Thạc sỹ Lê Hồng Thủy đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự thành công và phát triển của Cục Phát triển đô thị hơn 14 năm qua.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái đã trao Quyết định  Bổ nhiệm của Bộ trưởng, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho Thạc sỹ Lê Hồng Thủy và tập thể phòng Quản lý phát triển đô thị cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của Phòng đóng góp tốt hơn nữa cùng Cục Phát triển đô thị thực hiện tốt công tác QLNN theo nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã giao cho.


06-07-2022

95 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL