THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị thông báo:

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Kế hoạch nâng cao năm 2020 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

Công bố mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hải Dương

Bí thư Thành ủy thành phố Hải Dương Lê Đình Long cho biết trong thời gian tới, thành phố Hải Dương tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và ưu tiên cho các xã mới sáp nhập về thành phố.

UBTVQH quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính 8 tỉnh

Tại Phiên họp thứ 39, tổ chức vào chiều ngày 21/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và biểu quyết thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh.

Lượt truy cập:
3393651