Thẩm định Đề án đê nghị công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Ngày 18/4/2019. Tại Hà Nội. Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đê nghị công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh làm Chủ tịch Hội đồng

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Mỹ Linh Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 16/4, tại Bộ Xây dựng, Đảng bộ Cục Phát triển đô thị đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thành phố Sơn La được công nhận là đô thị loại II

Ngày 03/4/2019, tại Hà Nội Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II. Được sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dưng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch Hội...

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục phát triển đô thị

Cục Phát triển đô thị là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu về quản lý nhà nước, thực thi pháp luật đối với lĩnh vực phát triển đô thị, tổ chức thực hiện các chương trình dự án về lĩnh vực phát triển đô thị do Bộ làm chủ đầu tư...

Thành phố Lạng sơn được công nhận là đô thị loại II

Ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là đô thị loại II do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh làm chủ tịch Hội đồng.

Thành phố Hà Tĩnh được công nhận là Đô thị loại II

Ngày 16/01/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh (trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh) là Đô thị loại II do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh làm Chủ tịch Hội đồng.

Lượt truy cập:
3319344