Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2022

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15÷22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (Tuần lễ Quốc gia); thực hiện Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” tại Văn bản số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ Xây dựng xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia.

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1770/BXD-GĐ ngày 24/5/2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và có báo cáo kết quả triển khai về Bộ Xây dựng (qua Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy).

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; ngày truyền thống Phòng chống thiên tai của Việt Nam, Cục Phát triển đô thị đã xây dựng, lồng ghép nội dung này vào Hội nghị chương trình Diễn đàn phát triển đô thị bền vững Việt Nam với Chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 6, với 872 đầu cầu trực tuyến của các đô thị trong cả nước và một số đầu cầu chuyên gia quốc tế, với 300-400 đại biểu dự trực tiếp và trên 2000 đại biểu dự trực tuyến (bao gồm cả các báo cáo viên trong toàn quốc).


06-06-2022

178 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL