HỘI THẢO ĐÔ THỊ HÓA VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

Ngày đô thị thế giới được tổ chức vào ngày 08/11 hàng năm từ năm 1949 bởi cố Giáo sư Carlos Maria della Paolera của Đại học Buenos Aires, nhằm công nhận, tôn vinh vai trò đô thị hóa và quy hoạch, phát triển đô thị trên toàn cầu. Ngày đô thị Việt Nam là sáng kiến của 03 cơ quan: Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đồng trình Thủ tướng chính phủ và được tổ chức tại lần đầu vào ngày 08/11/2008.

 

Nhân ngày đô thị Việt Nam, với sự tham gia của các Bộ ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia với hơn 300 đầu cầu khắp cả nước, hội thảo “Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh” sẽ là một cơ hội quý giá để cùng chia sẻ kinh nghiệm, các bài học thực tiễn để nhận diện một cách toàn diện hơn về các thách thức mới từ BĐKH, thiên tai dịch bệnh. Hội thảo cũng không bỏ qua mối quan hệ rất lớn giữa đô thị và nông thôn, sẽ truyền tải được các thông điệp, từ các cơ quan Trung Ương, Chính quyền địa phương, đồng thời cũng đóng góp cho cơ quan Trung ương các nhóm giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch hướng tới mục tiêu xây dựng, cải tạo, tái thiết đô thị Việt Nam, có giải pháp đủ mạnh để chống chịu với các tác động của BĐKH, thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là đại dịch COVID- 19.

Chủ đề, mục đích của Hội thảo là: tầm quan trọng của đô thị hoá, các định hướng phát triển đô thị trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mới như dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu. Những vấn đề này nếu không được giải quyết thì sẽ mang tới những tác động rất lớn tới sự ổn định, phát triển đời sống, kinh tế. 

 

   Hội thảo cũng hướng tới mối quan hệ rất lớn giữa nông thôn và đô thị, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, mối liên kết này càng quan trọng.

 

   Thông qua Hội thảo, các đại biểu cũng sẽ đóng góp các ý kiến cho các Trung ương và địa phương việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. 

 


UDA - 08-11-2021

257 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL