Cục Phát triển đô thị làm việc với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Ngày 31/3/2021, tại Hà Nội, Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị đã có buổi làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam do TS Đặng Việt Dũng làm trưởng đoàn. Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch công tác trong tháng 3 của Cục .

 

Tại buổi làm việc, Sau khi lắng nghe các ý kiến của các thành viên của Tổng Hội, Cục trưởng Trần Quốc Thái  cũng thông tin thêm về 9 nhiệm vụ cụ thể hiện nay Cục đang được Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao. Với năng lực hiện tại của Cục rất cần các chuyên gia đầu ngành của Tổng Hội với kiến thức và kinh nghiệm của mình cùng hợp tác để hoàn tốt những nhiệm vụ trên như :  xây dựng  Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam; Luật Quản lý PTĐT, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh...  Đồng thời mong muốn Tổng Hội  và Cục cùng nhau trao đổi và thống nhất một số nội dung hợp tác. Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác liên quan đến lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị và quản lý đô thị vì lợi ích của hai bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đặc biệt  tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời và trong tương lai giữa hai bên đồng thời tăng cường năng lực của hai bên.

 Về phương thức hợp tác, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và  Cục sẽ cùng phát hiện, đề xuất và tiến hành thường xuyên đối thoại chính sách nhằm giải quyết các vướng mắc cho các chính quyền địa phương, cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, có cơ chế phối hợp để các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả trong lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị cùng nhau tăng cường quan hệ hợp tác Quốc tế qua các hội nghị, hội thảo, trao đổi công nghệ, đào tạo  nhằm nâng cao vị thế của Tổng Hội và Cục đối với các nước trong khu vực và thế giới.

 


Kim Sơn - 31-03-2021

158 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL