BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG LÊ QUANG HÙNG CHÀO MỪNG NGÀY ĐÔ THỊ VIỆT NAM 08-11 Tại hội thảo ĐÔ THỊ HÓA VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

Thưa các Quý vị đại biểu! Ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị thế giới”, nhiều hoạt động được tổ chức để nhấn mạnh vai trò các thành phố trong phát triển kinh tế xã hội trên toàn cầu. Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày đô thị Việt Nam” nhằm tôn vinh các đô thị và nhấn mạnh vai trò trung tâm tạo động lực tăng trưởng kinh tế của các đô thị. Hôm nay, 8/11/2021, thay mặt Bộ Xây dựng, cùng với Diễn đàn đô thị Việt Nam tôi xin chào mừng các quý vị đại biểu, đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền các đô thị, các hội nghề nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các chuyên gia đến tham dự Hội thảo.

Thưa các quý vị đại biểu,
Trong gần 35 năm qua, quá trình đô thị hóa của Việt Nam đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, hệ thống đô thị
được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Tỷ lệ đô thị hoá tăng nhanh, đến nay đã đạt khoảng 40%, với 870 đô thị
phân bố tương đối đều trên cả nước. Đô thị hóa đã từng bước gắn kết với quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một trong những nhân tố then chốt
quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
năng suất và phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước.
Khu vực đô thị không chỉ tạo ra tăng trưởng GDP mà còn góp phần
tích cực vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng trong dài hạn; đóng vai trò
trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa,
nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế; từng bước tạo nên sự phát triển hài hòa
giữa các khu vực, góp phần giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, phát triển đô thị tại
Việt Nam còn một hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Số lượng đô

2

thị tăng lên nhưng chất lượng chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng bộ và quá tải. Tình trạng ô nhiễm
môi trường ngày càng nghiêm trọng; việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và
năng lượng chưa hiệu quả, gây phát thải lớn. Bên cạnh đó, hệ thống đô thị
Việt Nam cũng đang phải đối diện với những thách thức mới nảy sinh do tác
động của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Đây là những thách thức lớn,
đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô
thị hiện nay.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến công tác quy
hoạch và phát triển đô thị. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, triển khai
nhiều đề án, chương trình cho giai đoạn 2021-2030 như: Kế hoạch phát triển
đô thị thông minh bền vững (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018);
Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết
định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021); Kế hoạch nâng loại đô thị toàn quốc
(Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021). Sắp tới, sẽ có chỉ đạo ở cấp cao
nhất, đó là Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đô thị hóa, phát triển đô thị và
phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Từ nghị quyết này, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những chính sách phát triển
đô thị, tái thiết đô thị và dành nguồn lực xứng đáng cho công tác này.
Thưa các quý vị đại biểu,
Để phát triển hệ thống đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, góp
phần thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26,
cần xây dựng một mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam,
đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững. Theo đó, dịp kỷ niệm Ngày Đô thị
hôm nay chắc chắn sẽ là cơ hội để chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm về mô hình phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững, góp
phần hiện thực hóa các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam
trong giai đoạn 2021-2030.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng và Diễn đàn đô thị Việt Nam, tôi xin
trân trọng cám ơn các đơn vị, tổ chức, các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức hội
thảo này. Xin cảm ơn các cơ quan thông tin, truyền thông đã đến và đưa tin.
Cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương, chính quyền các đô thị, các hội nghề nghiệp, các
tổ chức trong và ngoài nước, các chuyên gia đã tham dự và đóng góp ý kiến
trong Hội thảo.
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
Chúc các Quý vị mạnh khỏe!


08-11-2021

250 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL