Triển khai Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng ( 26/08/2020 )

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU triển khai đến tận chi bộ trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, tạo động lực phát triển thành phố trong thời gian tới.

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn Nghị quyết số 19/2020/QH14, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

Về triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Thành ủy Đà Nẵng giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và các quy định có liên quan theo thẩm quyền về thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố.

Thành ủy lưu ý đổi mới phương thức hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo hướng mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền đô thị và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi cho biết Thành ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 và hướng dẫn của Chính phủ; triển khai các quy định theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường.

Đồng thời, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, để triển khai tốt Chỉ thị số 41-CT/TU, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14, gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương để tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong năm 2020; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 trên các lĩnh vực về quy hoạch; tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố; việc tạo nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư; danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố; việc sử dụng các khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với khả năng thực tiễn và tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trên lĩnh vực đất đai.../.

Nguồn: TTXVN

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3404463