Đại hội Đảng bộ Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2020-2025 ( 12/07/2020 )

Ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự Đại hội có 34 Đảng viên bao gồm 33 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Văn Toàn – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.


Bi thu Thai.jpg

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Thái - Bí thư Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020 đã đọc Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo đã nêu bật những thành tựu của Đảng bộ Cục PTĐT trong nhiệm kỳ qua. Đánh gía kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong các lĩnh vực công tác của Cục. Nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Cục PTĐT đã lãnh đạo các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Cục chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy và của cấp ủy cấp trên bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảng  bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng để chỉ đạo triển khai cụ thể mọi hoạt động của Cục nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được lãnh đạo Bộ Xây dựng giao cho. Cũng như các chương trình công tác của Đảng bộ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

BT doc bao cao.jpg

 Đại hội đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban quản lý và Trung tâm đóng góp vào văn kiện Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức đã đánh giá cao thành tích trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ 2015- 2020, đặc biệt những ý kiến có chất lượng góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Ban chấp hành trung ương Đảng. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục trong nhiệm kỳ tới Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đã có rất nhiều những góp ý rất chất lượng.


Ra mat BCH khoa 3.jpg

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục PTĐT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí và các đồng chí đi dự Đại hội Đảng Bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.   

tap the nu.jpg

1
2
Lượt truy cập:
3403117