Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV ( 21/01/2019 )

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Đề án kèm theo.
Một góc thị trấn Núi Thành. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 5925/TTr-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Đề án kèm theo.

Theo Bộ Xây dựng, Đề án được lập trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi Thành), giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 (sau đây viết tắt là Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành năm 2017).

Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn ranh giới khu vực nội thị dự kiến được xác định tại Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành năm 2017 thuộc phạm vi ranh giới đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung sau: Rà soát, kiểm tra đảm bảo Đề án và các quy hoạch đô thị (là cơ sở lập Đề án) thống nhất với Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Rà soát nội dung Đề án phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đặc biệt là số liệu diện tích đất xây dựng đô thị năm 2017 cần được đối chiếu so sánh với nội dung Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, số liệu về hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Núi Thành và các xã trực thuộc năm 2017.

Tuyết Hạnh

Trích nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3393659