Mời tham gia góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị ( 05/01/2018 )

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Quản lý đô thị trước khi ban hành, Cục Phát triển đô thị đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư luatqlptdt@gmail.com;  hoặc bằng văn bản gửi về Cục Phát triển đô thị- Bộ Xây dựng - Số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp tại link đính kèm.


1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3332038