Điều tra khảo sát các đô thị nhằm đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh. ( 30/05/2017 )

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo định hướng tăng trưởng xanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện các nhiệm vụ còn chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng của khu vực đô thị. Trong bối cảnh đô thị tăng trưởng xanh còn khá mới, các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017; trên cơ sở đó thực hiện thí điểm ở một số đô thị tiêu biểu, tiến tới triển khai kế hoạch trên toàn bộ hệ thống đô thị nhằm thúc đẩy và góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo định hướng tăng trưởng xanh.

Bộ Xây dựng giao Cục Phát triển đô thị tiến hành điều tra khảo sát các đô thị nhằm đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh. Kết quả khảo sát là cơ sở để đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan phối hợp, cung cấp thông tin trên địa bàn theo biểu mẫu thông tin đính kèm tại Công văn này. Biểu mẫu thông tin tại link bên dưới kèm theo bài viết.

Biểu mẫu thông tin và các tài liệu kèm theo xin gửi về Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng: 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 15/6/2017. Rất mong nhận được thông tin của Quý cơ quan đúng hạn để đảm bảo kế hoạch trình hồ sơ. 

Trân trọng cảm ơn./.

https://drive.google.com/file/d/0B5uHbzySmUlUa256QXAyZGFhb28/view?usp=sharing

Tài liệu đính kèm:
1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3329225