DANH BẠ 2019
( 12/08/2019)

Danh bạ Cục PTĐT 2019

Chi tiết/More

Danh bạ Cục Phát triển đô thị 2018
( 19/12/2018)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Số điện thoại: 043 974 7695 Fax: 043 974 7421

Chi tiết/More

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị 2018
( 18/10/2018)

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị
( 18/10/2017)

Quyết định 96/QĐ-BXD ngày 25/09/2017về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Danh bạ điện thoại Cục Phát triển đô thị
( 13/08/2015)

Danh sách điện thoại liên lạc Cục Phát triển đô thị

Chi tiết/More

Phòng Thẩm định Dự án đầu tư PTĐT
( 15/05/2014)

Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị có chức năng thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh theo quy định trên địa bàn được phân công.

Chi tiết/More

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị
( 11/10/2013)

Ngày 09/10/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định ban hành Quyết định số 996/QĐ-BXD thay thế Quyết định số 459/QD-BXD ngày 02/4/2008 Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị.

Chi tiết/More

1
2
Lượt truy cập:
3408656