Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
( 21/01/2019)

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Đề án kèm theo.

Chi tiết/More

Xây dựng huyện Tiên Du trở thành đô thị loại IV trong năm 2019
( 07/01/2019)

"Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tập trung các nguồn lực xây dựng huyện Tiên Du trở thành đô thị loại IV trong năm 2019".

Chi tiết/More

Hòa Bình cần tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn
( 07/01/2019)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 488/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết/More

Xây dựng KKT Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại
( 05/01/2019)

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực.

Chi tiết/More

Kế hoạch nâng cao năm 2019 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB
( 28/12/2018)

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

Chi tiết/More

Sách "Quản lý Phát triển đô thị Việt Nam 2008-2018 "
( 17/12/2018)

Sách "Quản lý Phát triển đô thị Việt Nam 2008-2018

Chi tiết/More

KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂM 2018 ĐIỀU CHỈNH CỦA 7 THÀNH PHỐ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
( 20/08/2018)

Điều chỉnh của 7 thành phố thuộc chương trình đô thị miền núi phía bắc

Chi tiết/More

Phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã
( 02/05/2018)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về phương án phân loại đô thị để nâng cấp huyện Sapa thành thị xã Sapa.

Chi tiết/More

Mời tham gia góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
( 05/01/2018)

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Quản lý đô thị trước khi ban hành, Cục Phát triển đô thị đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị

Chi tiết/More

Kế hoạch nâng cao năm 2018 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB
( 31/12/2017)

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

Chi tiết/More

Điều tra khảo sát các đô thị nhằm đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh.
( 30/05/2017)

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo định hướng tăng trưởng xanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện các nhiệm vụ còn chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng của khu vực đô thị. Trong bối cảnh đô thị tăng trưởng xanh còn khá mới, các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chi tiết/More

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3302625