Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
Cơ quan ban hành Năm ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09/04/2007 của Chính phủ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN   
1327/QĐ-TTg 24/08/2009 Quyết định 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030   
1930/2009/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng về định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025   
1929/2009/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định 1929/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN VN đến năm 2025   
11/2010/NĐ-CP 24/02/2010 Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ   
39/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị   
72/2012/NĐ-CP 24/09/2012 Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật   
01/2015/TT-BXD 20/03/2015 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.   

Tổng số có 8 văn bản trong danh sách
Lượt truy cập:
3311763