Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
Cơ quan ban hành Năm ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
445/2009/QĐ-TTg 07/04/2009 Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.   
42/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị   
758/2009/QĐ-TTg 08/06/2009 Quyết định 758/2009/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020   
34 /2009/TT-BXD 30/09/2009 Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CPngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị   
1659/QĐ-TTg 07/11/2012 Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.   
1150/QĐ-BXD 20/12/2012 Quyết định số 1150/QĐ-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV   
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị   
93/QĐ-BXD 21/01/2013 Quyết định số 93/QĐ-BXD ngày 21/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.   
140/QĐ-BXD 01/02/2013 Quyết định số 140/QĐ-BXD ngày 01/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu   
211/QĐ-BXD 25/02/2013 Quyết định số 211/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ truởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt đô thị loại IV.   
06/2013/TT-BXD 13/05/2013 Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị   
567/QĐ-BXD 05/06/2013 Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 05/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.   
717/QĐ-BXD 31/07/2013 Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.   
20/2013/TTLT-BXD-BNV 21/11/2013 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
2623/QĐ-TTg 31/12/2013 QĐ số 2623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị VN ứng phó với biến đổi khí hậu đến 2020   
222/QĐ-BXD 15/03/2014 Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 10/03/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.   
775/QĐ-BXD 10/07/2014 Quyết định số 775/QĐ-BXD ngày 07/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.   
12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị   
1052/QĐ-BXD 26/08/2014 Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 26/08/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đô thị loại IV.   
1589/QĐ-BXD 30/12/2014 Quyết định số 1589/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang   

Tổng số có 26 văn bản trong danh sách
1
2
Lượt truy cập:
3311758