Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
Cơ quan ban hành Năm ban hành
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2127/QĐ-TTg 30/11/2011 Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nh̀n đến năm 2030   

Tổng số có 1 văn bản trong danh sách
Lượt truy cập:
3276657